Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) quyển, (2) quyến 帣 juàn (quyến) [ Vh @ QT 帣 juàn, juăn (quyển, quyến) ~ ht. QT 卷 juăn, juàn, quán (quyển, quyến, quyền) < MC kwɜn < OC *kwrenʔ | PNH: QĐ gyun3, Hẹ kian5 | Shuowen: 《巾部》帣:囊也。今鹽官三斛為一帣。从巾𢍏聲。| Kangxi: 《康熙字典·巾部·六》帣:《唐韻》居倦切《集韻》古倦切,𠀤音眷。《說文》囊也。今鹽官三斛爲一帣。又《集韻》逵員切,音權。囊有底曰帣。又《類篇》古轉切,音卷。斂衣褏也。《史記·淳于髡傳》帣韝鞠𦜕。《註》索隱曰:帣謂收袖也。 ] *** , a bag which holds 30 pecks (i.e. approx 3 kg dry measure), bag,   {ID453064606  -   8/3/2018 10:05:49 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.