Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) quỳnh, (2) rạng 囧 jiǒng (quỳnh) [ Vh @ QT 囧 (冏, 炯) jiǒng < MC kwaiŋ < OC *kʷreŋʔ | *OC 囧 囧 陽 憬 kʷaŋʔ 讀若獷 | PNH: QĐ gwing1, Hẹ gin3, kwen3 | Shuowen: 囧, 窻牖麗廔闓明。象形。凡囧之屬皆从囧。讀若獷。賈侍中說:讀與明同。俱永切。〖注〗金文囧。銅器銘文。| Kangxi: 【唐韻】【集韻】【韻會】𠀤俱永切,音憬。 又伯囧,人名。周太僕。正本作囧,俗訛作冏。見【書·囧命】。 又與烱同。【韓愈詩】蟲鳴室幽幽,月吐窻囧囧。【註】囧囧猶烱烱也。烱从火囧。| Guangyun: 囧 憬 俱永 見 庚三合 梗 上聲 三等 合口 庚 梗 上三十八梗 ki̯wɐŋ kĭwɐŋ kiuɐŋ kiuaŋ kwɣiæŋ kʷɯiaŋ kwiajŋ jiong3 kyengx kwank 光也 || Môngcổ âmvận: gÿung kyuŋ 上聲 || Starostin: name of an official. The character is present already in Shujing (although left out by Schüssler's dictionary). It is usually translated as 'bright', but this meaning is attested only since Han. ] *** , bright, brilliant, clear, shining, used as emoticon ('smiley') meaning sad :-(, depressed or frustrated, Also: (plant), velvetleaf, plant of the jute family, Abutilon avicennae,   {ID453090700  -   2/14/2019 9:56:55 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.