Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
飛舞(1) múamay, (2) baymúa 飛舞 fēi​wǔ (phivũ) [ Vh @# QT 飛舞 fēi​wǔ​ | QT 飛 fēi < MC pwyj < OC *pjəj || QT 舞 wǔ < MC mʊ < OC *maʔ || Handian: (1) 飛翔飄舞;飛翔盤旋。南朝宋鮑照《學劉公幹體》詩之二:“胡風吹朔雪,千里度龍山。集君瑤臺裡,飛舞兩楹前。”(2) 形容矯健生動,活潑多姿。清李漁《閒情偶寄·詞曲下·格局》:“開手筆機飛舞,墨勢淋漓,有自由自得之妙。” 清沉复《浮生六記·閒情記趣》:“﹝花﹞或亭亭玉立,或飛舞橫斜。”(3) 謂飛速揮舞。清吳熾昌《客窗閒話續集·語怪》:“喬廉訪在任,有僮溺樹側,立即瘋狂,操刀飛舞,砍盡書院芭蕉數十本。” ] *** , dance in the breeze, dance in the air, flutter,   {ID453108229  -   6/12/2019 5:54:05 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.