Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phong, (2) giông, (3) gió 風 fēng (phong) [ Vh @ QT 風 (凬、飌、檒) fēng, fěng, fèng < MC pjung < OC *pjɔm, *prɔm < PC **pryŋʷ, **prym | PNH: QĐ fung1, fung3, Hẹ fung1 || Shuowen: 八風也。東方曰明庶風,東南曰清明風,南方曰景風,西南曰涼風,西方曰閶闔風,西北曰不周風,北方曰廣莫風,東北曰融風。風動蟲生。故蟲八日而化。从虫凡聲。凡風之屬皆从風。𠙊,古文風。方戎切〖注〗𠙈、凬、飌、檒,古文風。 | Guangyun: (1) 風 方戎 幫 東三 平聲 東 開口三等 東 通 piung pĭuŋ , (2) 諷 方鳳 幫 東三 去聲 送 開口三等 東 通 piungh/piunq pĭuŋ || Starostin: Proto-Austro-Asiatic: jVq 'wind, air', Proto-Katuic: *jǝ / *jo, Proto-Vietic: *jɔʔ, kǝ-, Proto-Viet-Muong: *jɔʔ, k-, Muong dialect: sɔ.3, Nguon dialect (1): sɔ.3, Nguon dialect (2): sɔ.3, Arem: kajA:ʔ, Proto-Ruc: *jɔ.3, k-, Ruc : kajɔ:.3, Thavung-So: kaju:.C.1, Thavung-So , Thavung: kǝju:.1 (NVL - 144) || Ghichú: QT 風 fēng ~> giông => gió \ giông /jəwŋʷ/ (~> gió /jɔ/ ) ~> phong /pfjəwŋʷ/, © 凬 || § 富 fù (phú) ~ giàu, 奉 fèng (phụng) ~ dâng, 蜂 fēng (phong) ~ ong 螉 wēng (ông), 虫 chóng (trùng) ~ giun | x. giôngtố # 颱風 táifēng, 風雨 fēngyǔ > # mưagiông > mưagió || td. 風潮 fēngcháo (phongtrào), 風采 fēngcǎi (phongthái), 風景 fēngjǐng (phongcảnh), 風流 fēngliú (phonglưu) ] *** , wind, air, atmosphere, Also:, news, information, style, manner, custom, conduct and discipline, manner, demeanour, tradition, scenery, epilepsy, (Viet.), wind storm,   {ID5567  -   6/12/2019 11:44:42 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.