Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phản, (2) phiên, (3) bậc 阪 băn (phản) [ Vh @ QT 阪 (坂) băn (phản, phiên) < MC ban, MC pwǝn < OC *brānʔ, *panʔ | PNH: QĐ baan2, faan2, Hẹ fan3 | Shuowen: 坡者曰阪。一曰澤障。一曰山脅也。从𨸏反聲。府遠切 | Kangxi: 《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤甫遠切,音反。 《玉篇》險也。《廣韻》大陂不平。《詩·小雅》瞻彼阪田。《箋》阪田,崎嶇墝埆之處。《禮·月令》善相丘陵阪險原隰。 《戰國策》外阪遷延。《註》阪,坡也。《史記·范睢傳》右隴蜀,左關阪。◎按鄭風,東門之墠,茹藘在阪,其室則邇,其人甚遠。 阪遠二字,廣韻俱在阮韻。朱註,阪,叶孚臠切。 字彙、正字通仍之,云,又音顯。 又地名。 ] , hillside farmland, slope (usually of a mountain), slope, hillside, path half way up the mountain,   {ID453055133  -   10/9/2019 10:21:32 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.