Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
費心(1) vuilòng, (2) bỏtâm, (3) bậntâm 費心 fèi​xīn​ (phítâm) [ Vh @ QT 費心 fèi​xīn​ | QT 費 fèi, bì < MC fjyj < OC *phuj || QT 心 xīn < MC sjɔm < OC *sjɔm || td. 您費心幫我看看有沒有錯誤。 Nín fèixīn bāng wǒ kàn kàn yǒu méiyǒu cuòwù. (Xin vuilòng giúp tôi xemlại coithử còn chỗnào saisót.), 我為他費心了很多。Wǒ wèi tā fèixīn le hěnduō. (Tôi vì nó bậntâm ra rấtnhiềụ)( ] , devote a lot of care, take a lot of trouble, may I trouble you to do something,   {ID453105727  -   10/2/2019 6:47:19 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.