Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phục, (2) bọc 袱 fú (phục) [ Vh @ QT 袱 (襆) fú ~ ht. QT 伏 fú < MC bʊk < OC *bjək | PNH: QĐ fuk6, Hẹ fuk 8 | Kangxi:: 《字彙》房六切,音伏。包袱。|| Handian: 袱(襆) ◎ 包裹或覆蓋用的佈單:袱子。包袱(a.包裹衣物的佈單;b.用佈單包成的包裹;c.喻思想上的負擔或使行動受到牽制的障礙;d.指相聲等曲藝中的笑料,把笑料說出來稱“抖袱袱”。“袱”均讀輕聲)。] , bundle wrapped in cloth, cloth to wrap something in, cloth-wrapper, Also:, woman's scarf,   {ID453060731  -   3/11/2018 10:28:51 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.