Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
繁複(1) phồnphức, (2) rốỉen, (3) rắcrối 繁複 fán​fù​ (phồnphức) [ Vh @# QT 繁複 fán​fù​ | QT 繁 (緐) fán (phồn, bàn) < MC bwǝn < OC *bhar || QT 複 fù < MC phük < OC *phuk || Handian: 繁複 fánfù 繁多而復雜。 魯迅 《書信集·致羅清楨》:“《五一紀念》卻是失敗之作,大約此種繁複圖像,尚非初學之力所能及。” ] , laborious and complicated, heavy and complicated, complicated,   {ID453060300  -   5/16/2018 11:20:13 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.