Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phì, (2) bức 痱 fèi (phì) [ Vh @ QT 痱 (𤷂) fèi, féi ~ ht. QT 肥 féi, bǐ < MC bwyj < OC *bjəj | PNH: QĐ fai2, fai6, fei2, Hẹ fi1, fui1 | Shuowen: 風病也。从疒非聲。蒲罪切 | Kangxi: 《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤符非切,音肥。《玉篇》風病也。《廣韻》同𤷂。《集韻》一曰小腫。《爾雅·釋詁》痱,病也。《前漢·賈誼傳》非亶倒縣而已,又類辟且病痱。《註》辟,足病。痱,風病。 又《唐韻》蒲罪切。《集韻》《韻會》部浼切,𠀤音琲。 又《集韻》簿亥切,音倍。義𠀤同。 又《廣韻》扶沸切《集韻》《韻會》父沸切,𠀤音𩇪。 《廣韻》熱瘡。 又《韻會》避也。 又《集韻》妃尾切,音斐。鬼痛病。|| td. 痱子 fèizǐ (bứcrức) ] , prickly heat, heat rash, Also:, ulcers,   {ID453060516  -   12/3/2018 10:10:12 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.