Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
浮游(1) phùdu, (2) bơilội 浮游 fúyóu (phùdu) [ Viet. 'phùdu 蜉蝣 fúyóu' ~ Vh @ QT 浮游 fúyóu \ Vh @ 浮 fú ~ bơi, @ 游 yóu ~ lội \ ¶ y- ~ l- | QT 浮 fú, fóu, pōu < MC bǝw < OC *bhǝw || QT 游 yóu, líu, qíu < MC jəw < OC *lu || Handian: 浮游 fúyóu: (1) 漫游﹔遨游。《庄子·在宥》:“浮游,不知所求﹔猖狂,不知所往。”游,一本作“ 遊 ”。 漢 班固 《西都賦》:“若乃觀其四郊,浮游近縣。”《雲笈七籤》卷一○九:“乘龍駕雲,浮游太清。” (2) 虫名。即蜉蝣。 晉 陸機 《贈弟士龍》詩之七:“視彼浮游,方之僑客﹔眷此黃廬,譬之斃宅。”參見“ 蜉蝣 ”。] , float, swim, Also:, roam, ramble, stroll about, (Viet.), transient, transiency, vane, vanity, deciduous, mayfly,   {ID453088043  -   11/8/2018 2:07:34 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.