Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
枌 fén (phần) [ Vh @ QT 枌 fén ~ ht. QT 分 fēn, fèn, fěn (phân, phận) < MC pʊn < OC *pjən, *bəns | *OC 枌 分 文 汾 bɯn | PNH: QĐ fan1, fan4, Hẹ fun1 | Shuowen: 《木部》枌:榆也。从木分聲。 | Kangxi: 《康熙字典·木部·四》枌:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤符分切,音焚。《說文》木名。《爾雅·釋木》楡,白枌。《郭註》枌楡先生葉却著莢,皮色白。又《詩·陳風》東門之枌,婆娑其下。《陸佃·𡌨雅》楡性扇地,其隂下五穀不植,人就以息焉。又枌楡,社名。見楡字註。又通棼。複屋棟也。《左思·魏都賦》枌橑複結。《班固·西都賦》作棼橑。 考證:〔《爾雅·釋木》楡,白枌。《郭註》楡之先生,葉卻著莢,皮包白。〕謹照原文楡之改枌楡。| Guangyun: 枌 汾 符分 並 文 文 平聲 三等 合口 文 臻 上平二十文 bʱi̯uən bĭuən biuən biuən bɨun biun bun fen2 byon biun 白榆木名 || Môngcổ âmvận: hun hwun vun 平聲 || Ghichú: Thiều Chửu, 'Cây phần (câ du), đờixưa mới lập nên một làng nào đều trồng một thứ cây thổngơi để làm ghi. Phíađông ấpphong NhàHán có Xã Phầndu 枌榆 (làng Vua Hán Caotổ), đờisau nhânthế gọi làngmình là phần du, cũngnhư nghĩa chữ tangtử 桑梓 vậy.' ( Đoạntrường Tânthanh cũng có câu: 'Rộng còn thương mảnh hồngquần, hơitàn đượcthấy gốc phần là may.' ) || td. 《詩經·東門之枌》: 東門之枌、宛丘之栩。“Shījīng·Dōngmén zhī fén”: 'Dōngmén zhī fén, Wǎnqīu zhī xǔ.' (Thikinh - Cây Phần cửa Đông, cây sồi Uyểnkhưu'),《史記·封禪書》: 高祖初起,禱豐枌榆社 . “Shǐjì·Fēngshàn Shū”: Gāozǔ chūqǐ, Dǎofēng Fényú Shè. (Sửký - Sách Phongthiền): 'Caotổ sơkhởi, Xã Phầndu, Đạophong' ] ***** , white elm, elm tree, Ulmus minor, variety of elm with small seeds, a tall deciduous tree that typically has rough serrated leaves and propagates from root suckers.   {ID453060582  -   1/18/2020 6:24:50 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.