Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phê, (2) biệt, (3) tát, (4) trà, (5) mẻ, (6) bộp, (7) bạt, (8) vả, (9) sỉ 批 pī (phê) [ Vh @ QT 批 pī (phê, biệt) < MC phiej < OC *phɪj | ¶ p- ~ v-, s-, t-, m | PNH: QĐ pai1, Hẹ pi1, TrC poi1 | Kangxi: 《唐韻》匹迷切《集韻》《韻會》篇迷切,𠀤音鈚。 《說文》手擊也。 《左傳·莊十二年》宋萬遇仇牧於門,批而殺之。又《廣韻》推也,轉也。又示也。 《唐書·李藩傳》遷給事中,制敕有不便者,黃紙後批之。又《韻會》與𠜱通。削也。 《杜甫·房兵曹馬詩》竹批雙耳峻。又《集韻》​​騈迷切,音鼙。擊也。又助也。又頻脂切。與琵通。琵琶,馬上所鼓。或從手。 《風俗通》批把,近世樂家所作,以手批把,因以爲名。又《韻會》《正韻》𠀤普弭切,音庀。亦手擊也。又《集韻》​​《韻會》𠀤蒲結切,音蹩。讀若敝入聲。義同。 《史記·荊軻傳》奈何以見陵之怨,欲批其逆鱗哉。 《註》批謂觸擊之。又《孫臏傳》批亢擣虛。 《註》批音白結反。相排批也。 《莊子·養生主》批大郤,導大窾。又《正韻》避列切,音別。義同。 《韻會》通作㧙。 《集韻》本作𢱧。 | Guangyun: 磇 匹迷 滂 齊開 平聲 齊 開口四等 蟹 齊 pʰiei phe/phei || Starostin: to hit (with the hand) (L.Zhou). Later attested meanings are: 'to scrape'; 'to criticize; make an official decision'. Viet. phe 'party, camp, side' may be traced back to the Chinese word with the latter meaning (although there are semantic problems); standard Sino-Viet. is phê. || Ghichú : Cólẽ Starostin không nhìnthấy 'phe' đúnglà do chữ 'phái' 派 pài mà ra. Nếu đúnglà 批 pī (phê) chora 'phe' thì cóthể chỉlà một biếndạng ngữnghĩa. || td. 大批 dàpī (mẻto), 批發 pīfā (bánsỉ), 批打 pīdă (bạttai) ] , make an official decision, act on, criticize, pass on, assertain, Also:, (gammatical classifier), measure word for batches, batch, block, lots, hit with the hand, slap, scrape, group,   {ID453067942  -   4/12/2019 12:48:29 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.