Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phức, (2) bực, (3) lì, (4) bướng 愎 bì (phức) [ Vh @ QT 愎 bì (phức, bực) ~ ht. QT 复 (復) fù (phục, phúc, phú) < MC bʊk, bʊw < OC *bhuk, *bhuks | *OC 愎 复 職 愎 brɯɡ 見左傳 | PNH: QĐ bik1, fuk1, Hẹ buk7 | Kangxi: 《康熙字典·心部·九》愎:《廣韻》蒲逼切《集韻》《韻會》弼力切,𠀤音煏。《玉篇》很也。《廣韻》戾也。剛愎自用也。《左傳·僖十五年》愎諫違卜。| Guangyun: 愎 愎 符逼 並 職開 職 入聲 三等 開口 蒸 曾 入二十四職 bʱi̯ək bĭək biək biek bɨk bɨk bik bi2 bik biok 很也符逼切八 ] **** , wilful, marked by an unwillingness to be open to different opinions, perverse, stubborn, headstrong, obstinate,   {ID453055995  -   11/7/2018 5:38:33 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.