Back to VNY2K Homepage TRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phẫn, (2) phần, (3) nấm, (4) bờ, (5) bãi, (6) bự, (7) bồi 墳 fén (phẫn) [ Vh @ QT 墳 fén, fèn, bèn < MC bʊn < OC *bhǝr, **bhǝrʔ | Shuowen: 墓也。从土賁聲。符分切〖注〗𡏶,古文。 | Kangxi: 〔古文〕𡏶【唐韻】【集韻】【韻會】【正韻】𠀤符分切,音汾。【說文】墓也。【禮·檀弓】古者墓而不墳。【註】土之高者曰墳。又大也。【周禮·秋官】司烜氏共墳燭。 又與羵同。【魯語】土之怪曰墳羊。 又【廣韻】【正韻】房吻切【集韻】【韻會】父吻切,𠀤音憤。土膏肥也。【書·禹貢】白墳,黑墳,赤埴墳。見土字註。 又【集韻】部本切,音笨。土沸起也。【左傳·僖四年】公祭地,地墳。 | Starostin: bank (of a river). Probably (as 'high, raised bank') originally same word as 賁 'big, great' q.v. Also used for *b(h)ǝrʔ, MC bǘn (FQ 房吻), Mand. fèn 'be rich, fat (of soil)'. For initial *bh- cf. Chaozhou phuŋ2. || td. 墳墓 fénmù (phầnmộ), 墳首 fénshǒu (bựđầu), 墳頭 féntóu (nấmmồ) ] , grave, tomb, mound, Also:, be rich, fat of soil, bulge, bulging, high, raised bank, river bank, embankment, highland, Also:, big, great,   {ID453060581  -   3/9/2018 6:10:00 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 13. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and we cannot guarantee all those words are translated with abosute accuracy. So use this website at your own risk and, especially, do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or for legal advice. Your comments and corrections are always welcome.