Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) phó, (2) dò, (3) bảo 咐 fù (phó) [ Vh @ QT 咐 fù, fū, fu ~ ht. QT 付 fù < MC pʊ < OC *poʔs | cđ MC 遇合三去遇非 | PNH: QĐ fu3, fu6, Hẹ fu5 | Kangxi: 《字彙補》奉蒲切,音苻。噓也。《淮南子·本經訓》斟酌萬殊,旁薄衆宜,以相嘔咐,醞釀而成肓羣生。 | Guangyun: 付 方遇 幫 虞 去聲 遇 合口三等 虞 遇 pyoh/piuh || td. 吩咐 fēnfù (dặndò) ] , to order, instruct, instruction, enjoin, injunction, enjoinment,   {ID453060833  -   6/7/2019 4:49:00 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.