Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ni, (2) nhĩ, (3) nễ, (4) mi, (5) mày, (6) nị, (7) mầy 你 nǐ (ni, nhĩ) [ Viet. 'nị' QĐ /nei6/ | QT 你 (伱) nǐ (ni, nhĩ) < MC niej < OC *nhe:jʔ | *OC 你 尔 之 伱 nɯʔ 爾汝音變 | cđ MC 止開三上止泥 | PNH: QÐ nei5, nei22, Hẹ ngi2, ngia1, ni3, ng2, Tn ɳi2, Ta ɳi2, Ðn ni2; Hk ni2, Tx ɳi2, Dc ni2, Tc ɳi 2 ($), ne12, Ôc ɳi22, Ts ni2 ($), n2; Sp ɳi2, Nx n2, Hm nĩ2, TrC ly21, Pk li2, Th ɳi1 | § 弥 (彌) mí, mǐ, yì (di, mi, my) < MC mje < OC *mej, *mhej| Kangxi: 《康熙字典·人部·五》伱:《廣韻》《集韻》《正韻》𠀤乃里切,泥上聲。汝也。《通雅》爾汝而若乃一聲之轉。爾又爲尔,尔又作伱,俗書作你。 | Guangyun: 伱 伱 乃里 孃 之 止 上聲 三等 開口 之 止 上六止 ni nĭə niə nie ɳɨ ɳɨ ɳɨ ni3 nrix niio 秦人呼傍人之稱乃里切二 | ZYYY: 伱 伱 泥 齊微齊 齊微 上聲 齊齒呼 ni || Handian: ◎ 你, 妳 nǐ 〈代〉形聲。從人,爾聲。 本義:稱說話的對方。 || Starostin : 妳 ni/ej n(h)e:jʔ, mother (MC). The character is first encountered within a name in bronze inscriptions. | x. mệ, mạ, 弥 mí, mǐ, yì || td. 你等 nǐděng (tụimầy) ] *** (second person pronoun), thee, thou, you, an intimate word to call a second person such a friend; also can be used contemptuously, Also:, everybody, everyone, anyone, anybody,   {ID12010  -   6/10/2019 9:05:08 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.