Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
認同(1) đồngnhận, (2) chấpnhận 認同 rèntóng (nhậnđồng) [ Viet. 'chấpnhận' @&# 認可 rènkě (nhậnkhả)' | QT 認同 rèntóng | QT 認 rèn < MC ɳɨn < OC *njərs || QT 同 tóng < MC duŋ < OC ɫo:ŋ | Pt 徒紅 || Handian: 認同: 心理學名詞。指體認與模仿他人或團體之態度行為,使其成為個人人格一個部分的心理歷程。亦可解釋為認可讚同。|| td. 相信將能獲得全國人民的認同與支持. Xiāngxìn jiàng néng huòdé quánguó rénmín de rèntóng yǔ zhīchí. (Tintưởng là ngườidân khắpnước sẽ chấpnhận và hỗtrợ.) ] , approve, identify, acknowledge, Also:, identification, approval, identity,   {ID453090847  -   8/10/2019 12:00:44 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.