Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
訒 rèn (nhận) [ Viet. 'ngậpngừng' @&# '訒訒 rènrèn (nhậnnhận)' ~ Vh @ QT 訒 rèn ~ ht. QT 刃 rèn < MC ɲin < OC *nǝrs | *OC 訒 刃 文 刃 njɯns | PNH:QĐ jan6, Hẹ niun5 | Shuowen: 《言部》訒:頓也。从言刃聲。《論語》曰:「其言也訒。」Jump to dictionary Guangyun: 《廣韻·去聲·震·刃》訒:難言。Jump to dictionary Kangxi: 《康熙字典·言部·三》訒:《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤而振切,忍去聲。《說文》頓也。《徐曰》頓者,多頓躓也。《玉篇》鈍也。《博雅》難也。《六書故》言難出也。《論語》仁者,其言也訒。又《司馬光·潛虛》訒,仁也。又《韻會》通作認。《荀子·正名篇》外是者謂之認。《註》難也。又《集韻》爾軫切,音忍。義同。《六書正譌》借爲識訒字。別作認,非。} Guangyun: 訒 刃 而振 日 眞A 震A 去聲 三等 開口 眞A 臻 去二十一震 ȵʑi̯ĕn ȵʑĭĕn ȵiĕn ȵʑjen ȵiɪn ȵin ȵin ren4 njinh rinn 難言 || ZYYY: 訒 刃 日 真文齊 真文 去聲 齊齒呼 ɽiən || Môngcổ âmvận: Zhin rin 去聲 ] ** , slow in speech, hesitate to say, reluctant to speak,   {ID453069233  -   10/9/2019 6:38:59 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.