Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nhĩ, (2) nhé, (3) nhá, (4) nha, (5) răng, (6) những, (7) ráy, (8) nghe, (9) tai 耳 ěr (nhĩ) [ Vh @ QT 耳 ěr, rén, rěng < MC ɳy < OC *nhjəʔ | PNH: QĐ ji5, Hẹ ngi3 | cf. 普洱茶 QĐ pou3lei6cha2 (tràbủlại) | Shuowen: 主聽也。象形。凡耳之屬皆从耳。而止切 | Kangxi: 《唐韻》而止切《集韻》《韻會》《正韻》忍止切,𠀤音洱。《說文》主聽也。又《韻會》助語辭。《論語》女得人焉耳乎。《禮·祭統》夫銘者,壹稱而上下皆得焉耳矣。 又《正韻》語決辭。《史記·高祖紀》與父老約法三章耳。又《集韻》《韻會》𠀤如蒸切,音仍。《前漢·惠帝紀》耳孫。《註》晉灼曰:耳孫,𤣥孫之曾孫也。師古曰:爾雅,仍孫從己而數,是爲八葉。與晉說相同。仍耳聲相近,蓋一號也。又《諸侯王表》𤣥孫之子耳孫。《註》耳音仍。 又《集韻》仍拯切,仍上聲。關中河東讀耳作此音。| Guangyun: 耳 而止 日 之 上聲 紙 開口三等 止 之 nʑĭə njix/riio || Note: 縉 jìn《註》徐廣曰:薦紳,卽縉紳也。古字 假借 耳。又《集韻》將支 切,音 貲。義同。 || Handian: 耳 ěr ◎〈動〉聽到, 聽說 (nghe)。如:耳食之學 (傳聞中得到的浮淺知識); 耳頑 (聽不進去);耳生(聽來生疏); 耳決(猶耳聞) || Ghichú: căncứ vào những từnguyên quanhệ đến 'tai' (x. td.), âm 'tai' cóthể là do sựbiếnmất 耳 ěr trong kếtkợp 耳朵 ěrduō, biếnđổi 朵 duō : => tai. Ðâylà mộttrongnhững phươngcách cấutừ trong tiếngViệt: rụngâm ® | § 佴 ěr ~ nài (nhị ~ nại) || td. 耳巴 ěrba (bạttai), 耳朵 ěrduō (lỗtai), 耳膜 ěrmó (màngnhĩ), 耳目 ěrmù (taimắt), 耳聾 ěrlóng (lãngtai), 順耳 shùn'ěr (xuôitai), 耳熱 ěrrè (nóngtai), 耳紅面赤 ěrhóngmiànchì (đỏmặttíatai), 耳聞目睹 ěrwénmùdǔ (tainghemắtthấy), 耳挖子 ěrwāzi (cáingoáytai), 耳熟能詳 ěrshúnéngxiáng (nghethuộcnằmlòng), 耳生 ěrshēng (nghelạ), 耳力 ěrlì (sứcnghe), 耳屎 ěrshǐ (cứcráy) ] *** , ear, hear, listen, ear-like object, (of grain on the cereal) sprout, Also: (archaeology), handle, merely, only, (grammatical ending modal particle, meaning), so be it, it's like that, and that is all,   {ID12248  -   8/23/2019 2:38:52 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.