Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nhi, (2) ngươi, (2) nhưng, (3) rồi, (4) mà 而 ér (nhi) [ Vh @ QT 而 ér, ěr < MC ɳy < OC *njə, *nhə | Pt 如之 | PNH: QĐ ji4, Hẹ ji2, TrC re5 | Tang reconstruction: njiə | Shuowen: 頰毛也。象毛之形。《周禮》曰:“作其鱗之而。”凡而之屬皆从而。如之切〖注〗臣鉉等曰:今俗別作髵,非是。| Kangxi: 《康熙字典·而部·而部》而:《廣韻》如之切《集韻》《韻會》人之切,𠀤音栭。《正韻》如支切,音兒。《說文》頰毛也。《註》臣鉉等曰:今俗別作髵,非是。《周禮·冬官考工記·梓人》作其鱗之而。《註》之而,頰𩑔也。又《玉篇》語助也。《詩·齊風》俟我於著乎而。又《書·洪範》而康而色。《傳》汝當安汝顏色。又《詩·小雅》垂帶而厲。《箋》而亦如也。又《詩·大雅》子豈不知而作。《箋》而,猶與也。又《禮·檀弓》而曰然。《註》而,猶乃也。又《韻會》因辭,因是之謂也。《論語》學而時習之。又《韻會》抑辭,抑又之辭也。《論語》不好犯上而好作亂者。又《韻會》發端之辭也。又《集韻》奴登切,音能。《易·屯卦》宜建侯而不寧。《釋文》鄭讀而曰能,能猶安也。 | Guangyun: 而 而 如之 日 之 之 平聲 三等 開口 之 止 上平七之 ȵʑi ȵʑĭə ȵiə ȵʑie ȵɨ ȵɨ ȵɨ er2 nji rio 語助說文曰頰毛也如之切二十一 || ZYYY: 而 兒 日 支思開 支思 陽平 開口呼 ɽɿ || Môngcổ âmvận: Zhi ri 平聲 || Starostin : particle by verbalizing, as, and yet, and. For *n- cf. Min forms: Xiamen z|i2, Chaozhou zy2, Fuzhou i2. The original meaning of the character is 'moustache, whiskers' (attested since Late Zhou); in some early texts (Shujing) also used for the second person pronoun *nhə 'thou' (see 爾, 乃). | § 爾 ér (nhĩ) ngươi || td. 而今 érjīn (giờnầy), 而况 érkuàng (huốnggì), 而立 érlì (nhilập), 而且 érqiě (màcòn), 而已 éryǐ (màthôi) ] **** , and, and that, moreover, and then, and yet, but, that, this, as, yet, (shows causal relation) and, as well as, (shows contrast) but not, yet not, (a grammatical particle by verbalizing, shows change of state), Also:, thou, you, your,   {ID4942  -   6/10/2019 11:18:37 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.