Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
狨 róng (nhung) [ Vh @ QT 狨 róng ~ ht. QT 戎 < MC ɳʊŋ < OC *nuŋ | *OC 狨 戎 終 戎 njuŋ 絨注同狨 | PNH: QĐ jung4, Hẹ rung2 | | Kangxi: 《康熙字典·犬部·六》狨:《廣韻》如融切《集韻》《韻會》而融切《正韻》而中切,𠀤音戎。《廣韻》細布。亦作絨。◎按別本廣韻云:狨,猛也。絨,細布。分二義。正韻云:禺屬,毛可爲布。當是因其毛可爲布,故名細布爲絨也。又《集韻》獸名。禺屬。其毛柔長可藉。《本草》似猴而大,毛黃赤色,生廣南山谷閒。皮作鞍褥。《埤雅》狨蓋猿狖之屬。輕捷善緣木,大小類猿,長尾,尾作金色。今俗謂之金線,狨生川峽深山中,人以藥矢射之,取其尾,爲臥𥛑鞍被坐毯。狨甚愛其尾,中矢毒,卽自齧斷其尾以擲之,惡其爲深患也。狨,一名猱。| Guanyun: 狨 戎 如融 日 東三 東 平聲 三等 開口 東 通 上平一東 ȵʑi̯uŋ ȵʑĭuŋ ȵiuŋ ȵʑiuŋ ȵɨuŋ ȵiuŋ ȵuwŋ rong2 njung rung 細布 || ZYYY: 絨 戎 日 東鍾撮 東鍾 陽平 撮口呼 ɽiuŋ || Môngcổ âmvận: Zhÿung ryuŋ 平聲 || Ghichú: theo Wikipedia, 'Callithrix jacchus' là một loài độngvật cóvú trong họ Cebidae, bộ Linhtrưởng. Loài này được Linnaeus môtả năm 1758. ] ***** , Hapale jacchus, Callithrix jacchus,   {ID453069313  -   12/1/2018 9:35:44 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.