Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nha, (2) ngà, (3) nanh, (4) răng 牙 yá (nha) [ Vh @ QT 牙 yá, yă, yà < MC ŋya < OC *ŋrya: | *OC 牙 牙 魚 牙 ŋraː | cđ MC 假開二平麻疑 | PNH: QĐ ngaa4, Hẹ nga2, TrC ghê5, Hai. ghe6 | Shuowen: 《牙部》牙:牡齒也。象上下相錯之形。凡牙之屬皆从牙。 | Handian: 《康熙字典·牙部·牙部》牙:〔古文〕𤘈《唐韻》五加切《集韻》《類篇》《韻會》《正韻》牛加切,𠀤音芽。齒也。《說文》牡齒也。象上下相錯之形。《易·大畜》豶豕之牙。又《戰國策》投之一骨。輕起相牙。《註》以牙相噬。又《詩·周頌》設業設虡,崇牙樹羽。《疏》栒之上刻爲崇牙。以鋸齒捷業然,故謂之業牙,卽業之上齒也。《禮·明堂位》殷之崇牙。又《禮·玉藻》佩玉有衝牙。《疏》其形似牙也。又《周禮·春官·典瑞》牙璋以起軍旅,以治兵守。《註》牙璋,瑑以爲牙,牙齒兵象,故以牙璋發兵。又《集韻》旗名。《張衡·東京賦》牙旗𦆯紛。《註》古者天子出,建大牙旗,竿上以象牙飾之。又《韻會》立于帳前,謂之牙門。《後漢·公孫瓚傳》拔其牙門。又《史記·東方朔傳》遠方當來歸義,而騶牙先見,其齒前後若一,齊等無牙,故謂之騶牙。又姓。《風俗通》周大司徒君牙之後。又與芽通。《前漢·金日磾傳》霍氏有事萌牙。《註》師古曰:萌牙者,言始有端緒,若草之始生。又《集韻》語下切,音雅。車罔。又《集韻》魚駕切《韻會》五駕切,𠀤音訝。《周禮·冬官考工記·輪人》牙也者,以爲固抱也。《註》牙讀如訝。謂輪輮也。《疏》訝,迎也。此車牙亦輮之,使兩頭相迎,故讀從之。又《唐韻正》古音吾。《詩·小雅》祈父,予王之爪牙。胡轉予于恤,靡所止居。又《唐韻正》與虞吾𠀤通。《詩·召南》吁嗟乎騶虞。《山海經》《墨子》𠀤作騶吾。《前漢·東方朔傳》作騶牙。又叶五紅切。《詩·小雅》誰謂鼠無牙,何以穿我墉。 又叶音峨。《晉京洛童謠》遙望晉國何嵯峨,千歲髑髏生齒牙。 | Guangyun: 牙 牙 五加 疑 麻二開 麻 平聲 二等 開口 麻 假 下平九麻 ŋa ŋa ŋa ŋa ŋɣa ŋɯa ŋaɨ ya2 ngra ngea 牙齒又牙旗吳志曰孫權因瑞作黃龍大牙常在軍中諸軍進退視其所向又姓風俗通云周大司徒君牙之後五加切七 || ZYYY: 牙 牙 影 家麻齊 家麻 陽平 齊齒呼 ia || Môngcổ âmvận: ya ja 平聲 || ¶ y- ~ r-: td. 硬 yìng (dai ~ rắn), 阮 ruăn (nguyễn) ~ 元 yuán; 悒悒 yìyì (rayrứt), 耀 yáo (rọi), 隐 yǐn (riêng) as in 隐私 yǐnsī (riêngtư), 夭夭 yāoyāo (rậmrạp), 蝇 yíng (ruồi, nhặng), 芽 yá (măng), 崖 yá (rặng(núi)), 曰 yuè (rằng) || td. 犬牙 quányá (răngkhểnh), 牙肉 yáròu (nướurăng ~ lợirăng), 牙齒 yáchǐ (răngcỏ), 爪牙 zhǎoyá (nanhvuốt) ] *** , teeth, tooth, canine tooth, fang, molars, crockery, serrated, tooth-like thing, gear, Also:, tusk, ivory,   {ID8618  -   3/15/2019 6:24:40 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.