Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
姻 yīn (nhơn) [ QT 姻 yīn < MC ʔjin < OC *ʔin | PNH: QĐ jan1, Hẹ jin1 | Shuowen: 壻家也。女之所因,故曰姻。从女从因,因亦聲。婣,籒文姻从。於眞切 | Kangxi: 《廣韻》於眞切《集韻》《韻會》《正韻》伊眞切,音因。 《說文》壻家也。 《白虎通》婦人因人而成,故曰姻。 《禮·昏義疏》壻曰婚,妻曰姻,壻以昏時而來,女因之而去。 | Guangyun: 因 於眞 影 眞A 平聲 眞 開口三等 臻 眞A ʔĭĕn qjin/in || Thiều Chửu: Nhàtrai. Bốvợ gọi là hôn 婚, bốchồng gọi là nhân 姻. || td. 姻緣 yīnyuán (nhânduyên), 婚姻 hūnyīn (hônnhơn) ] , marriage connections, relatives by marriage, relation by marriage, marriage, Also:, broom side,   {ID453074986  -   6/3/2019 7:03:22 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.