Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) hóc, (2) ngúc 頊 xù (ngúc) [ Vh @ QT 頊 xù​ (hóc, ngúc) ~ ht. QT 玉 yù (ngọc, Túc) < MC ŋöuk < OC *ŋok | PNH: QĐ guk1 juk1, Hẹ hiuk7 | Shuowen: 頭頊頊謹皃。从頁玉聲。 許玉切 | Kangxi: 《唐韻》許玉切《集韻》《韻會》吁玉切,𠀤音旭。 又《莊子·天地篇》頊頊然不自得。《註》頊頊,自失貌。又作旭旭。 又顓頊,帝高陽氏號。《禮·月令》其帝顓頊。《風俗通》顓者,專也。頊者,信也。《五經通義》顓頊者,頊,猶愉也。 又星名。《爾雅·釋天》顓頊之虛,虛也。《註》顓頊,水德,位在北方。 又《廣韻》魚欲切《集韻》虞欲切,𠀤音玉。《廣韻》人頊䪴。 || Handian: 頊 xū (1) 古帝 “顓頊”的省稱,見“顓”。 (2) 姓。 ] , grieved, anxious, Also:, Xu, family surname of Chinese origin,   {ID453103718  -   5/11/2019 6:33:28 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.