Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ngữ, (2) ngứ, (3) ngỏ, (4) nói 語 yǔ (ngữ) [ Vh @ QT 語 yǔ, yù (ngữ, ngứ) < MC ŋɚ, ŋo < OC *ŋaʔ, *ŋaʔs | PNH: QĐ jyu5, jyu6, Hẹ ni1, ngi1, Bk yù | Shuowen: 論也。从言吾聲。魚舉切 | Kangxi: 《唐韻》魚舉切《集韻》偶舉切《韻會》魚許切《正韻》偶許切,魚上聲。《說文》論也。《徐曰》論難曰語。語者,午也。言交午也。吾言爲語,吾,語辭也。言者直言,語者相應答。《釋名》敘也。敘己所欲說也。《易·頤卦》君子以愼言語,節飮食。《詩·大雅》于時言言,于時語語。《疏》直言曰言,謂一人自言。答難曰語,謂二人相對。《禮·雜記》三年之喪,言而不語。《註》言,自言己事也。語,爲人論說也。《家語》孔子之郯,遭程子于塗,傾蓋而語終日。| Guangyun: (1) 語 魚巨 疑 魚 上聲 語 開口三等 魚 遇 ngiox/ngivv ŋĭo , (2) 御 牛倨 疑 魚 去聲 御 開口三等 魚 遇 ngioh/ngivh ŋĭo || Starostin: to talk, tell. Also used for *ŋaʔ-s, MC ŋo\, Pek. yù 'to tell' (LZ). For *ŋ- cf. Xiamen gu3, Chaozhou gy3, Fuzhou ŋu3, Jianou ŋu3. | PNH : Tc: ɳy32, Ôc: ɳy22, Sp: ɳy2, Nx : ɳy2, Hẹ : ɳi11, Pk : ŋy2, Th: ɳy32 | ¶ y- ~ n- ] , language, word, speech, sentence, expression, saying, proverb, sign, signal, Also:, speak, talk, tell, say,   {ID10993  -   3/12/2018 2:21:14 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.