Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nghệ, (2) nghề, (3) tỉa, (4) gieo 藝 yì (nghệ) [ Vh @ QT 藝 yì < MC ŋjɜj < OC *ŋets | *OC 藝 埶 祭 藝 ŋeds 蓺六藝分化字 | PNH: QĐ ngai6, Hẹ ngi5 | Shuowen: 𡎐, 種也。从坴。持𡎐亟種之。《書》曰:“我黍稷。” 魚祭切〖注〗徐鍇曰:“坴,土也。” | Kangxi: 《康熙字典·艸部·十五》藝:〔古文〕秇《唐韻》魚祭切《韻會》倪祭切,𠀤音蓺。才能也。《禮·禮運》月以爲量,故功有藝也。《註》藝猶才也。又《周禮·天官·宮正》會其什伍,而敎之道藝。《註》藝謂禮、樂、射、御、書、數。又《書·舜典》歸,格于藝祖。《傳》告至文祖之廟。藝,文也。又《王延壽·魯靈光殿賦》觀藝於魯。《註》六經也。又《左傳·文六年》陳之藝極。《註》藝,準也。《司馬相如·上林賦》藝殪仆。《註》所射準的爲藝。又《家語》合諸侯而藝貢事禮也。《註》藝,分別貢獻之事也。又《晉語》貪欲無藝。《註》藝,極也。又姓。《通志·氏族略》有藝氏。又與蓺通。《韻會》種也。《書·禹貢》蒙羽其藝。《傳》兩山巳可種藝。《孟子》樹藝五穀。又《韻補》五結切,叶音臬。《丘遲·思賢賦》備百行之高致,談九流之洪藝。諒可雜而非染,跡每同而常別。 考證:〔《書·舜典》歸格于藝祖。《傳》告止文祖之廟。〕謹照原文告止改告至。打開字典 | Guangyun: 藝 藝 魚祭 疑 祭A開 祭A 去聲 三等 開口 祭A 蟹 去十三祭 ŋi̯ɛi ŋĭɛi ŋiɛi ŋjæi ŋiᴇi ŋiɛi ŋiaj yi4 ngjed ngiey 才能也靜也常也準也又姓出姓苑魚祭切八 || ZYYY: 藝 異 影 齊微齊 齊微 去聲 齊齒呼 i || Môngcổ Âmvận:yi ji 去聲 || Starostin: to plant, cultivate; skill. In MC we have a rare case of preserving ŋ before j (one would rather expect MC *n/e\j). Viet. has also a colloquial reading nghề. For *ŋ- cf. Xiamen ge6, Chaozhou goi6, Fuzhou ŋie6. | ¶ y- ~ ngh-, g-, t- || td. 樹藝五穀 shùyì wǔgǔ (trồngtỉa ngủcốc) | x. nghềnghiệp, nghànhnghề ] , skill, skills, the art, arts, profession, occupation, Also:, cultivate, plant, cultivation,   {ID6153  -   6/10/2019 8:40:53 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.