Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ngu, (2) ngụ, (3) Ngung, (4) Ngâu, (3) Ngẫu 禺 yú (ngu) [ Vh @ QT 禺 yù, yú, ǒu, yóng (ngu, ngụ, ngâu, ngẫu, Ngung) < MC ŋu, ŋou < OC *ŋho, *ŋhos | *OC (1) 禺 禺 侯 無 ŋo , (2) 禺 禺 侯 遇 ŋos | PNH: QĐ jyu4, Hẹ ngi2, TrC ngo5 | Shuowen: 母猴屬。頭似鬼。从甶从禸。牛具切 文三 重一 || Handian: 禺 yú ◎ 〔禺谷〕古代傳說中日落處。亦作 “虞谷”、“隅谷”。 ◎ 〔禺強〕古代傳說中的神。 ◎ 〔禺禺〕古代傳說中的一種魚。 ◎ 古代區域:十禺(十華里的地方)。禺 yù ◎古代傳說中的一種猴。 禺 ǒu ◎古同 “偶”,偶像。|| 《康熙字典·禸部·四》禺:《唐韻》《集韻》牛具切《韻會》元具切,𠀤音遇。獸名,猴屬。《正字通》禺似獼猴而大,赤目長尾,山中多有之。說文專指爲母猴屬,誤。又《廣韻》遇俱切,音虞。山名。《史記·孔子世家》汪罔氏之君,守封禺之山。《韋昭曰》封,封山。禺,禺山。在吳郡永安縣。又番禺,越地名。在南海。又禺彊,神名。《莊子·大宗師》禺强得之,立乎北極。《山海經》北海之渚有神,人面鳥身,名禺彊。又區也。《管子·侈靡篇》是爲十禺。《註》每里爲一禺。又事端初見也。《管子·侈靡篇》將合可以禺。又禺禺,魚名。《司馬相如·上林賦》禺禺魼鰨。《郭璞曰》禺禺,魚皮有毛,黃地黑文。又日在已曰禺中。又姓。又《集韻》魚容切,音顒。義同。又通作寓。《爾雅·釋獸》寓䑕曰嗛。《郭註》寓謂獼猴之類,寄寓木上,此屬及䑕皆頰裏貯食。《六書故》寓卽說文之禺。亦通作虞。《山海經》夸父追日景,逮之於禺谷。《註》禺淵,日所入也。今作虞。亦通作偶。《史記·封禪書》木禺龍欒車一駟。《索隱曰》禺,音偶。謂偶其形於木,禺馬亦然。又 讀作 務。《左傳·哀十一年》公叔務人。《禮·檀弓》作禺人。| Guangyun: (1) 禺 虞 虞俱 疑 虞 虞 平聲 三等 合口 虞 遇 上平十虞 ŋi̯u ŋĭu ŋio ŋio ŋɨo ŋio ŋuə̆ yu2 ngyo ngiu 番禺縣在南海亦姓出姓苑本又音遇母猴屬也, (2) 禺 遇 牛具 疑 虞 遇 去聲 三等 合口 虞 遇 去十遇 ŋi̯u ŋĭu ŋio ŋio ŋɨo ŋio ŋuə̆ yu4 ngyoh ngiuh 獸名毋猴屬也又音愚 || ZYYY: 禺 魚 影 魚模撮 魚模 陽平 撮口呼 iu || Starostin: a kind of fish. The original usage is said to be for a word *ŋ(h)o-s (MC ŋǜ, Pek. yù) 'monkey' (attested only in Liji). || td. 番禺 Pānyú (Phiênngung) ] ***** , Yu, Yu District, Yu Mountain in Zhejiang, ancient place name in China, Also:, a kind of fish, a kind of monkey, noon, region,   {ID453075508  -   5/14/2018 11:30:38 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.