Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Túc, (2) ngọc, (3) đẹp, (3) em, (4) 玉 yù (ngọc) [ Vh @ QT 玉 yù (ngọc, Túc) < MC ŋöuk < OC *ŋok | Pt 魚欲 | Pulleyblank: LM ŋywk < OC *ŋuawk | PNH QĐ juk6, Hẹ ngiuk8 | Shuowen: 石之美。有五德:潤澤以溫,仁之方也;䚡理自外,可以知中,義之方也;其聲舒揚,尃以遠聞,智之方也;不橈而折,勇之方也;銳廉而不技,絜之方也。象三玉之連。丨,其貫也。凡玉之屬皆从玉。𤣪,古文玉。魚欲切〖注〗陽冰曰:三畫正均如貫玉也。〖注〗玊。 | Kangxi: 〔古文〕𤣪《唐韻》《正韻》魚欲切《集韻》《韻會》虞欲切,𠀤音獄。又姓。《史記·封禪書》濟南人公玉帶。《註》公玉,姓。帶,名。《風俗通》齊濬王臣有公玉冉。又《廣韻》息逐切。《集韻》息六切,𠀤音肅。《廣韻》朽玉。又琢玉工。《集韻》或作𤥔璛。 又姓。《史記·封禪書公玉帶註》索隱曰:玉又音肅。《後漢·光武紀》𨻰留太守玉况爲大司徒。《註》玉,音肅,京兆人。 又美貌也。《公羊傳·宣十二年》是以使寡人得見君之玉面,而微至乎此。《疏》言玉面者,亦美言之也。《史記·𨻰丞相世家》如冠玉耳。 | Guangyun: 玉 魚欲 疑 燭 入聲 沃 開口三等 通 鍾 ŋĭwok ngyuk/ngivk || Starostin: See RDFS 124 for a possibility of reconstructing *ŋhok (on basis of Yilan giǝk7). | ¶ y- ~ t-, đ- | td. 昆玉 kūnyù (anhem), 玉面 yùmiàn (mặtđẹp), 玉兔 yùtù (ngọcthố), 玉石 yùshí (ngọcthạch) ] , jade, pearl, precious stone, gem, pure, virtue, moral excellence, worthy person, Also:, beautiful, pretty, handsome, fair, family surname of Chinese origin, (Viet) younger brother,   {ID10746  -   4/24/2019 6:59:54 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.