Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ngỗ, (2) ngộ, (3) ngược 牾 wǔ (ngỗ) [ Viet. 'ngược 逆 nì (nghịch)' ~ Vh @ QT 牾 (逜) wǔ, wú (ngỗ, ngộ) ~ ht. QT 吾 wú, yù < MC ŋo < OC *ŋhā | Kangxi: 牾: 【集韻】【正韻】𠀤訛胡切,音吾。獸名。◎按啎,俗刻誤作牾。前漢王莽傳:亡所牾意。後漢桓典傳:以牾宦官賞不行。楊子方言:適牾也。穆天子傳:白鹿一牾。皆啎字之譌。其善本原作啎。字彙云:五故切,與忤同,謬甚。| Handian: 逜 wǔ ◎古同 “牾”:“逜下蔽上,使事兩乖。” || td. 牾逆 wǔnì (ngỗnghịch) ] , go against, opposite, rebel, disobedient, in oppsition, oppose, gore, violate,   {ID453090528  -   9/11/2019 6:41:44 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.