Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nguyên, (2) Hara, (3) ngọn, (4) nguồn 原 yuán (nguyên) [ Vh @ QT 原 (厵) yuán, yuàn < MC ŋwjən < OC *ŋor | *OC 原 原 元 元 ŋʷan 金文象泉源,爲源初文 | PNH: QĐ jyun4, Hẹ ngian2, TrC nguang5 | Tang reconstruction: ngiuæn | Shuowen: 《說文》本作邍原即與厵同。 | Kangxi: 《康熙字典·厂部·八》原:〔古文〕𠪥𨘡𠪰《唐韻》《集韻》《韻會》𠀤愚袁切,音元。《說文》高平曰原,人所登。《爾雅·釋地》大野曰平,廣平曰原。《周禮·地官·大司徒》辨其山林澤墳衍原隰之名物。《禮·月令》孟夏,令野虞出行田原,爲天子勞農。又《前漢·食貨志》農漁商賈四者,衣食之原。《董仲舒傳》道之大,原出於天。《司馬相如傳》爾陿游原。《註》孟康曰:原,本也。又《爾雅·釋言》原,再也。《疏》重再也。《易·比卦》原筮元永貞。《朱傳》必再筮,自審有元善長永正固之德。《禮·文王世子》命膳宰曰:末有原。《註》末,勿也。謂所食之餘,不可再進也。《前漢·禮樂志》以沛宮爲原廟。《註》師古曰:原,重也。言已立正廟,更重立也。又《韻會》推原也。《易·繫辭》原始要終。《前漢·薛宣傳》原心定罪。《註》師古曰:原,謂尋其本也。《管子·戒篇》春出,原農事之不本者,謂之遊。《註》原,察也。又宥罪曰原。《晉書·潘岳傳》會詔原之。又通作源。《前漢·食貨志》猶塞川原爲潢洿也。《註》師古曰:原,謂水泉之本也。又姓。《廣韻》孔子弟子有原憲。《前漢·趙廣漢傳》潁川大姓原褚。《註》原褚,二姓也。又州名。《韻會》漢高平縣,魏爲鎮州,又攺原州。又《韻補》叶虞雲切。《史記·敘傳》懷王客死,蘭咎屈原。好諛信讒,楚幷于秦。 | Guangyun: 原 元 愚袁 疑 元合 元 平聲 三等 合口 元 臻 上平二十二元 ŋi̯wɐn ŋĭwɐn ŋiuɐn ŋiuɐn ŋʉɐn ŋʷiɐn ŋuan yuan2 ngyan ngvan 廣平曰原亦州名漢髙平縣[-/後]魏爲鎭[州▼州字當刪▲]又改原州蓋取髙平曰原爲名又姓孔子弟子有原憲說文本作邍原即與 厵/𠫐 同 || ZYYY: 原 元 影 先天撮 先天 陽平 撮口呼 iuɛn || Môngcổ âmvận: xwÿan ɦyɛn 平聲 || Starostin : spring, source; origin; high plain. For *ŋ- cf. Xiamen guan2, Chaozhou ŋueŋ2, Fuzhou ŋuoŋ2, Jianou ŋuiŋ2. ] **** , former, original, primary, raw, level, cause, spring, source, origin, high plain, Also: (Japanese surname), Hara,   {ID453075728  -   1/5/2019 2:04:41 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.