Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nguyên, (2) ngươn, (3) giêng, (4) ngọnngành, (5) ngọn 元 yuán (nguyên, ngươn) [ Viet. 'ngọnngành' @& '元元 yuányuán (nguyênnguyên)' ~ Vh @ QT 元 yuán < MC ŋwjən < OC *ŋon | *OC 元 元 元 元 ŋon | PNH: QĐ jyun4, Hẹ ngian2, TrC nguang5 | Tang reconstruction: ngiuæn ngiuæn | Shuowen: 始也。从一从兀。愚袁切〖注〗徐鍇曰:“元者,善之長也,故从一。” | Kangxi: 【唐韻】【集韻】【韻會】𠀤愚袁切,音原。【精薀】天地之大德,所以生生者也。元字从二从人,仁字从人从二。在天爲元,在人爲仁,在人身則爲體之長。【易·乾卦】元者,善之長也。又【爾雅·釋詁】元,始也。又【廣韻】長也。又大也。【前漢·哀帝紀】夫基事之元命。【註】師古曰:更受天之大命。又首也。【書·益稷】元首明哉。【前漢·班固敘傳】上正元服。【註】師古曰:元,首也。故謂冠爲元服。又本也。【後漢·班固傳】元元本本。又百姓曰元元。| Guangyun: 元 元 愚袁 疑 元合 元 平聲 三等 合口 元 臻 上平二十二元 ŋi̯wɐn ŋĭwɐn ŋiuɐn ŋiuɐn ŋʉɐn ŋʷiɐn ŋuan yuan2 ngyan ngvan 大也始也長也氣也又姓左傳衞大夫元咺又後魏孝文改拓拔爲元氏望在河南愚𡊮切二十二 || ZYYY: 元 元 影 先天撮 先天 陽平 撮口呼 iuɛn || Môngcổ âmvận: xwÿan ɦyɛn 平聲 || Starostin: Standard Sino-Viet. is nguyên; Viet. ngọn may reflect a variant *ŋons. For *ŋ- cf. Xiamen guan2, Chaozhou ŋueŋ2, Fuzhou ŋuoŋ2, Jianou ŋuiŋ2 || Ghichú: giêng (thánggiêng) < QT 正月 zhèngyuè ~ 元月 yuányuè; 元 (圓) yuán (viên), cònlà têngọi thôngdụng đơnvị tiềntệ ở Trungquốc và Ðàiloan), 'Yên' (Yen) là đơnvị tiềntệ của Nhậtbản. || td. 元月 yuányuè (thánggiêng), 元首 yuánshǒu (nguyênthủ) ] *** , on top, tip, origin, original, be at the head, first, member, eldest, principal, chemical element, Also:, intervocalic, top of the tree, Yuan, China's and Taiwan's curency unit, Yen, Janpanese curency unit, hence dollar, buck,   {ID12376  -   6/16/2019 2:55:05 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.