Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) ngũ, (2) rưỡi, (3) 5, (4) nhăm, (5) dăm, (6) lăm, (7) năm 五 wǔ (ngũ) [ Vh @ QT 五 wǔ, wu < MC ŋɔ < OC *ŋha:ʔ | Pt 疑古 | cđ MC 遇合一上姥疑 | ¶ w- ~ n- | Shuowen: 五行也。从二,陰陽在天地閒交午也。凡五之屬皆从五。㐅,古文五省。疑古切〖注〗臣鉉等曰:二,天天地也。〖注〗𠄡,古文。 文一 重一 | Kangxi: 〔古文〕𠄡㐅【唐韻】【韻會】疑古切【集韻】【正韻】阮古切,𠀤音午。【增韻】中數也。【易·繫辭】天數五,地數五。【書·武成】列爵惟五。【詩·鄘風】良馬五之。 又格五。【後漢·梁冀傳】能挽滿,彈棊,格五,六博,蹴鞠,意錢之戲。【註】行棊相塞謂之簺,簺有四采,簺白乗五是也。至五卽格不得行。 又【辛氏三秦記】城南韋杜,去天尺五。 又十五夜曰三五。【謝靈運詩】期在三五夕。【崔曙詩】秒冬正三五,日月遙相望。 又姓。漢五京。又第五,五鹿,皆複姓。|| Handian: ◎ 五 wǔ 〈形〉 (五,會意。從二,從乂。“二” 代表天地, 。“乂” 表示互相交錯。本義:交午, 縱橫交錯) 同本義 (cross), ◎ 中國古代樂譜的記音符號,相當於簡譜 '6'. || Starostin : be five. For *ŋh- cf. Xiamen ŋo|6, Chaozhou ŋou4, Fuzhou ŋo6, Jianou ŋu6, ŋu8. | PNH: Ôc : ŋ22, Ts : ŋ2; u 2 (lit.), Hẹ : ŋ2, QÐ : ŋ22, Th : ŋ32 || Ghichú: Ðasố các phươngngữ Hán và các thứ tiếng HánTạng đều có âmđầu /ŋ-/ va mộtsố đọc là /ŋ/ như tiếng Quảngđông. /ŋ/ cóthể tươngứng với 'năm', nhưng ta khôngthể quykết mốiquanhệ từnguyên qua sựsosánh đó bởilẽ ngàynay đasố các nhàngônngữhọc đều nhìnnhận mốiquanhệ từnguyên giữa các sốđếm 1 - 5 của tiếngViệt và các thứ tiếng Mon-Khmer khác. Còn 6 - 10 thì sao? Cầnphảiđược nghiêncứu thêm. § ¶ w- ~ n-; td. 臥 wò: SV 'ngoạ', VS 'nằm', 握 wò: VS 'nắm', 國 guó: SV 'quốc' [wʌk], SV 'nước', 鍋 guò: VS 'nồi', 偎 wèi: VS 'nể', 餧 wèi ~ něi (ủy ~ nỗi), 萎 wēi (nuy) | td. 十五 shíwǔ (mườilăm), 三番五次 sānfānwǔcì (dămbalần), 五常 wǔcháng (ngũthường), 五代 Wǔdài (Ngũđại), 五帝 Wǔdì (Ngũđế), 五谷 wǔgǔ (ngũcốc), $5.5 wǔ kuài wǔ (năm đồng rưỡi) ] , five, number five, 5, cinque, (after decimal point), and a half, half, Also:, several, star's name, cross, pair, couple, family surname of Chinese origin, a musical note in the scale in gongchepu   {ID3801  -   8/4/2018 4:21:57 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.