Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) nạn, (2) nan, (3) nản, (4) nay, (5) khó 難 nàn, nán (nan, nạn) [ Vh @ QT 難 nán ~ khó {® <~ 'khókhăn 困難 kùnnan (khốnnan)' | QT 難 nàn, nán, nuó, nuò, nuǒ, (nan, nạn) < MC nʌn < OC *na:r, *na:rs | PNH: QĐ naan4, naan6, Hẹ nan2, nan5 | Kangxi:《廣韻》《韻會》那乾切《集韻》那肝切,音。 《說文》鳥也。本作。又《玉篇》不易之稱也。 《書·臯陶謨》惟帝其難之。 《咸有一德》其難其愼。又珠名。 《曹植·美人行》珊瑚閒木難。 《註》《南越志》曰:木難,金翅鳥沫所成碧色珠也。又姓。 《正字通》南北朝難從黨。見《姓苑》。又《集韻》​​《韻會》囊何切《正韻》奴何切。同儺。 《集韻》難,卻除兇惡也。 《週禮·春官·佔夢》遂令始難歐疫。 《夏官·方相氏》率百隸而時難,以索室驅疫。 《禮·月令》季春,命國難。 《又》季冬命有司大難。又《詩·小雅》其葉有難。 《傳》難然盛貌。 《釋文》乃多反。又《集韻》​​乃可切,音娜。同橠。詳木部橠字註。又《廣韻》奴案切《集韻》《韻會》《正韻》乃旦切,音。 《廣韻》患也。 《易·否卦》君子以儉德闢難,不可榮以祿。 《禮·曲禮》臨難毋苟免。 《週禮·地官·調人》​​掌司萬民之難,而諧和之。 《註》難,相與爲仇讎。又詰辨也。 《唐史·韋處厚傳》張平叔議糶鹽,韋處厚發十難以詰之。又《書·舜典》惇德允元而難任人。 《傳》難,拒也。 《釋文》乃旦反。又《公羊·隱八年·我入邴傳》其言入何難也。 《註》難,辭也。 《釋文》乃旦反,一音如字。 | Guangyun: (1) 難 那干 泥 寒 平聲 寒 開口一等 山 寒 nɑn nan, (2) 攤 奴案 泥 寒 去聲 翰 開口一等 山 寒 nɑn nanh/nann || Sinica.edu.tw: 1. 鳥​​名。也作「」。 2. 困難;艱難;不容易。 3. 感到困難。 4. 厭惡;忌恨。 5. 不可;不好。 6. 同「戁」。 ①恭敬。 ②惶恐。 7. 方言。如今,目前。 8. 姓。 9. 災難;憂患;不幸的遭遇。 10. 畏懼。 11. 抵擋;拒斥。 12. 兵難,指反抗或叛亂。 13. 怨仇;仇敵。 14. 詁問;責難。 15. 論說;爭辯。 16. 茂盛。 17. 古時驅逐兇惡(疫鬼)。後作「儺」。 18. 「奈何」的合聲。 19. 語氣詞。相當於「哪」、「呵」。|| Starostin: be difficult. Also read *na:r-s, MC na^\n, Mand. nàn, Viet. nạn 'difficulty; to balk'. For *n- cf. Xiamen lan2, Chaozhou laŋ2, Fuzhou naŋ2, Jianou nuiŋ2. || td. 避難 bìnàn (tỵnạn), 問難 wènnàn (vấnnạn), 難解 nánjiě (nangiải) ] , unable to put up with, arduous, hard, difficult, difficulty, troublesome, unable, problem, not good, losing patience, losing interest, Also:, be in distress, calamity, disaster, giving up, to balk, family surname of Chinese origin, (dialect), now that,   {ID11046  -   6/8/2019 3:08:05 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.