Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
曩時 曩時 nǎngshí (nẵngthời) [ Vh @# QT 曩時 nǎngshí ~ QT 曩日 nǎngrì ~ QT 曩昔 nǎngxī | QT 曩 năng < MC nʌŋ < OC *nhāŋʔ || QT 時 shí (thời, thì) < MC ʐy < OC *dhjə, *dhə || Guoyu Cidian: 曩時 nǎngshí 以前。 文選.賈誼.過秦論:「深謀遠慮,行軍用兵之道,非及曩時之士也。」 唐.駱賓王.在獄詠蟬詩.序:「豈人心異於曩時,將蟲響悲於前聽。」 亦作「曩昔」、「曩日」。 ] ** , formerly,   {ID453119539  -   7/8/2019 6:31:23 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.