Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) náo, (2) núng, (3) naonúng, (4) nản, (5) nao, (6) nạo 撓 náo (nạo) [ Viet. 'naonúng' @& '撓 náo (nao)' + '撓 náo (núng)' tl. | Vh @ QT 撓 náo < MC naw < OC* ŋhrēw | PNH: QĐ naau4, naau5, Hẹ nau2, ngiau3, TrC au1 | Shuowen: 擾也。从手堯聲。一曰捄也。奴巧切 | Kangxi: 《唐韻》奴巧切《集韻》《韻會》《正韻》女巧切,鐃上聲。 《說文》擾也。 《釋名》物繁則相雜撓也。 《左傳·成十三年》撓亂我同盟。 《註》乃卯反。或作摎。又《說文》一曰捄也。又《集韻》​​《韻會》《正韻》尼交切,音鐃。抓也,搔也,亦擾也。又屈也。 《孟子》不膚撓。 《趙岐註》讀平聲。或作。又《集韻》​​《韻會》《正韻》女敎切,音鬧。義同。 《左傳·成二年》畏君之震,師徒撓敗。 《史記·酷吏傳》所愛者,撓法活之。 《前漢·劉向傳》不撓眾枉。又《唐韻》呼毛切《集韻》《韻會》《正韻》呼高切,音蒿。攪也。 《前漢·鼂錯傳》匈奴之眾易撓亂也。 《註》火高反,其字從手。又《集韻》​​《韻會》《正韻》爾紹切,音繞。亦屈也。與揉同。又《集韻》​​《韻會》人要切,饒去聲。纏也。與繞同。 《史記·太史公自序》名家苛察繳繞。或作撓。又《集韻》​​馨么切,音嘵。撓挑,宛轉也。 《正字通》撓橈,從手從木,古互通。與鐃從金,音同義異。 | Guangyun: (1) 蒿 呼毛 曉 豪 平聲 豪 開口一等 效 豪 xɑu hau/xau , (2) 㺒 奴巧 孃 肴 上聲 巧 開口二等 效 肴 ɳau nraux/neav , (3) 鐃 女交 孃 肴 平聲 肴 開口二等 效 肴 ɳau nrau/neau || Starostin: to scrape; to make disorder (L.Zhou). Precise OC reconstruction is somewhat difficult in this case. Hsieh-sheng strongly suggests a velar initial; so does also a parallel MC reading xa^w (suggesting a variant with *sŋ(h)- > x-; the final, however, is quite irregular). We may think that the word was influenced by 呶 *nrū > MC ṇạo 'to be disorderly, clamoring'. The oldest attested meaning of the character is 'crooked, bent' (already in Yijing - although the word is absent from Schüssler's dictionary). During Late Zhou it is attested only in the meaning 'make disorder, confusion'; only since Tang the meaning 'to scrape' is witnessed (although it is reflected in most modern dialects). | td. 不撓 bùnáo (khôngnản, không naonúng)] , scratch, scrape, Also:, make disorder, be disorderly, intimidated, withrawing, clamoring, crooked, bent,   {ID453067366  -   6/8/2019 3:08:42 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.