Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) Miên, (2) mền, (3) mịn, (4) mềm 緜 mián (miên) [ Vh @ QT 緜 (綿, 棉) mián < MC mjen < OC *men | Pt 武延 | PNH: QĐ min4, Hẹ men2 | Shuowen: 聮微也。从系从帛。武延切 | Kangxi: 《康熙字典·糸部·九》緜:《廣韻》武延切《集韻》《韻會》彌延切,𠀤音棉。《正韻》莫堅切,音眠。《玉篇》新絮也。今作綿。《廣韻》精曰緜,麤曰絮。《釋名》緜猶湎,湎柔而無文也。《書·禹貢》厥篚纖纊。傳纊,新緜。《前漢·王褒傳》難與道純緜之麗密。《註》緜纊之密。又《說文》緜聯,微也。《博雅》連也,小也。緜緜長也。《詩·王風》緜緜葛藟。《註》長不絕之貌。又《大雅》緜緜瓜瓞。《疏》微細之辭。又緜緜,詳密也。《詩·周頌》緜緜其麃。又緜蠻,鳥聲。《詩·小雅》緜蠻黃鳥。又緜猶彌漫也。《穀梁傳·文十四年》緜地千里。又纏緜,猶綢繆也。《淮南子·主術訓》纏緜經宂。又地名。《前漢·地理志》廣漢郡緜竹。《註》緜水所出。又姓。《孟子》緜駒處於高唐。《廣韻》晉張方以緜思爲腹心。又《集韻》莫列切,音滅。弱也。又《韻補》叶彌鄰切。《魏文帝·思親賦》痛弱條之眇眛兮,悲瓜瓞之緜緜。蒙屯險而自育兮,常含瘁而履辛。○ 按《說文》在系部,今倂入。| Guangyun: 緜 武延 明 仙A開 平聲 先 開口三等 仙A 山 mjen/mien mĭɛn || Starostin : be long, drawn-out. Also used for a homonymous *men 'fine, soft, delicate' (in E.Zhou texts only in 綿蠻 *men-mra:n 'be delicate', but later used also independently). A later meaning is 'long threads' > 'cotton' (since Tang often written as 棉). Viet. mền 'blanket' is a colloquial loanword (cf. Chin. 棉被 'blanket'); standard Sino-Viet. is mie^n. For the meaning 'soft, delicate' cf. also Viet. mịn 'fine, soft' (although both the final and the tone are rather unusual for a loanword). For *m- cf. Min forms: Xiamen mi2, Fuzhou mieŋ2, Jianou miŋ2. || td. 綿綿 miánmián (mịnmàng, mềmmại) ] , cotton, downy, delicate, fine, soft, Also:, incessant, long, drawn-out, Mian, family surname of Chinese origin, (Viet., short form) Cambodia, blanket,   {ID453095243  -   1/13/2019 10:43:08 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.