Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) man, (2) lắm, (3) mọi 蠻 mán (man) [ Vh @ QT 蠻 mán < MC mwan < OC *məran | PNH: QĐ maan4, Hẹ man2 | Shuowen: 南蠻,蛇穜。从虫䜌聲。莫還切 | Kangxi: 《唐韻》莫還切《集韻》《韻會》《正韻》謨還切,𠀤音獌。《玉篇》南夷名。《書·禹貢》三百里蠻。《傳》以文德蠻來之不制以法。《周禮·夏官·大司馬》又其外,方五百里曰蠻畿。《疏》蠻者縻也,縻繫之以政敎也。《班固·東都賦》外綏百蠻。《唐書·南蠻傳》有十姓白蠻,五姓烏蠻。 又綿蠻,鳥聲。《詩·大雅》綿蠻黃鳥。 又蠻蠻,鳥名。《山海經》崇吾之山有鳥焉,其狀如鳧而一翼一目,相得乃飛,名曰蠻蠻。 又水名。《戰國策》灓水齧其墓。《春秋後語》作蠻水。 又雷名。《道書》五雷,五曰蠻雷。 又姓。《通志·氏族略》蠻氏芈姓,荆楚之後因氏焉。 又《韻補》彌鄰切,音民。《班固·東都賦》外綏百蠻。叶上珍字韻。 又《古音攷》叶音眠。《曹植·王粲誄》翕然鳳舉,遠竄荆蠻。身窮志達,居鄙行鮮。 | Guangyun: 蠻 莫還 明 刪開 平聲 刪 開口二等 山 刪 man mran/mean || td. 南蠻 Nánmán (Namman), 蠻夷 mányí (mandi), 蠻子 mánzi (đồmọi), 蠻好 mánhăo (haylắm) || § 濫 làn (lắm) ] , uncivilized, barbaric, barbarian, bullying, rough, reckless, Also:, many, much, very, quite, (in ancient times), Man nationalities, ethnic groups in Southern China,   {ID3624  -   8/7/2018 3:33:26 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.