Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) manh, (2) măng, (3) mống, (4) mộng, (5) mới, (6) mầm 萌 méng (manh) [ Vh @ QT 萌 (氓, 鋂) méng < MC maijŋ < OC *mhreŋ | *OC 萌 明 耕 甍 mreːŋ | PNH: QĐ mang4, Hẹ men2 | Shuowen: 艸芽也。从艸朙聲。武庚切〖注〗鋂,古文。| Kangxi:〔古文〕鋂《唐韻》莫耕切《正韻》眉庚切,𠀤音氓。《說文》草芽也。 又《韻會》菜始生也。《博雅》始也。《周禮·秋官》薙氏掌殺草,春始生而萌之。《註》謂耕反其萌芽。 又通氓。《管子·山國軌》謂高田之萌曰:吾所寄幣于子者若干。《註》萌,民也。《戰國策》施及萌隷。 又同蕄。《爾雅·釋訓》存存、萌萌,在也。 又《唐韻古音》讀芒。《揚雄·幽州牧箴》義兵涉漠,偃我邊萌。叶下康韻。 又義與芒通。又姓。| § (筍)Kangxi:〔古文〕𥳦𥰴《廣韻》思引切《集韻》聳尹切《正韻》聳允切,𠀤音簨。 《說文》竹胎也。《爾雅·釋草》筍,竹萌 (măng)。《疏》竹初萌生謂之筍。| Guangyun: 萌 甍 莫耕 明 耕開 耕 平聲 二等 開口 耕 梗 下平十三耕 mæŋ mæŋ mɛŋ mɐŋ mɣɛŋ mɯæŋ məɨjŋ meng2 mreng maeng 萌牙 || ZYYY: (1) 萌 蒙 明 東鍾合 東鍾 陽平 合口呼 muŋ , (2) 萌 盲 明 庚青開 庚青 陽平 開口呼 məŋ || Môngcổ âmvận: mung muŋ 平聲 || Starostin: bud, young shoot, to sprout (Late Zhou). Reconstruction *m(h)rǝ̄ŋ is also possible (hsiehsheng would suggest *m(h)rāŋ, but in this case the MC form would be irregular). Regular Sino-Viet. is manh; another loan from the same source is possibly Viet. mống 'bud, germ'. | For 'măng', Proto-Austro-Asiatic: *bʔaŋ, Proto-Katuic: *bʔaŋ, Proto-Bahnaric: *bʔaŋ, Khmer: lǝmbɔŋ, Proto-Vietic: *ʔp-Proto-Viet-Muong: *ʔbaŋ, t-, #, Muong dialect: păŋ.1, Arem: ʔabaŋ ,Proto-Ruc: *baŋ.1, t-, Ruc : taʔbaŋ.1, Ruc tabaŋ.1, Thavung-So: baŋ.1 (NTF65, NVL149; TC39) || § 舊 jìu (cũ) || cf. 鋂 méng, méi ◎ 古同 “萌” || td. 萌芽 méngyá (manhnha), 萌生 méng​shēng​ (mớisinh) ] *** , young shoot, sprout, bud, germ, Also:, beginning, people, peasant, (Viet), new, seed, bamboo shoot, Meng, family surname of Chinese origin,   {ID453066773  -   10/9/2019 4:53:41 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.