Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) mạo, (2) màu, (3) vẻ 貌 mào (mạo) [ Vh @ QT 貌 mào < MC mɒw < OC *mra:kʷs | cđ MC 效開二去效明 | ¶ m- ~ v- | Shuowen: 頌儀也。从人,白象人面形。凡皃之屬皆从皃。䫉,皃或从頁,豹省聲。貌,籒文皃从豹省。莫教切 | 〔古文〕𧳒【廣韻】莫敎切【集韻】【韻會】【正韻】眉敎切,𠀤音𩛨。【說文】皃,頌儀也。从人,白面,象人面形。籀文从豹,省作貌。【書•洪範】五事,一曰貌。【疏】貌是容儀,舉身之大名也。 又【禮•郊特牲】委貌,周道也。【註】或謂委貌爲𤣥冠。【後漢•輿服志】委貌以皁絹爲之。又【史記•游俠傳贊】諺曰:人貌榮名,豈有旣乎。【註】榮名飾表稱譽無極也。又姓。【正字通】《戰國策》:齊有貌辨。 又【五音集韻】莫角切,音瞀。【正韻】描畫人物類其狀曰貌。| Guangyun: 皃 莫敎 明 肴 去聲 效 開口二等 肴 效 mrauh/meaw mau || Ghichú: PNH:hầuhết đều đọc mau3 || Starostin : Viet. màu is a colloquial loanword (with a modified meaning: 'appearance' < 'colour' - a rather usual change); standard Sino-Viet. is mạo: appearance Viet. màu is a colloquial loanword (with a modified meaning: 'appearance' < 'colour' - a rather usual change); standard Sino-Viet. is mạo. || td. 貌似 màosì (tựavẻ) ] , appearance, countenance, the look on the face, the look, Also:, color, superficial, ostensible, seeming, family surname of Chinese origin,   {ID11995  -   6/13/2019 1:21:23 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.