Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) mạc, (2) mộ, (3) mạch (4) bá, (5) bự, (6) mạc, (7) mặc, (8) mựa, (9) mờ, (10) chớ 莫 mò (mạc) [ Vh @ QT 莫 mò (mạc, mộ, mạch, bá) < MC mʌk < OC *māk | *OC 莫 莫 鐸 莫 maːɡ 從日在茻中,暮初文,小徐茻亦聲 | Pt 慕各 | ¶ m- ~ ch- | PNH: QĐ mok6, mou6, Hẹ mok8 | Shuowen: 日且冥也.從日在莽中. 莽亦聲. | Kangxi: 〔古文〕𦮅䒬𦱴《唐韻》慕各切《集韻》《正韻》末各切,𠀤音寞。《韻會》無也,勿也,不可也。《易·繫辭》莫之與,則傷之者至矣。 又《莊子·逍遙遊》廣莫之野。《註》莫,大也。 又姓。《通志·氏族略》卽幕氏省文。漢有富人莫氏,見《游俠傳》。唐有比部員外郎莫藏用。| Guangyun: 莫 慕各 明 鐸開 入聲 藥 開口一等 宕 唐 mɑk mak || ZYYY: (1) 莫 末 明 蕭豪開一 蕭豪 入聲作去聲 開口呼 mɑu, (2) 莫 幕 明 歌戈開 歌戈 入聲作去聲 開口呼 mɔ || Môngcổ Âmvận: maw maw 入聲 || Starostin: be luxuriant (usually reduplicated), The proper original meaning is probably 'sombre, dark' (cf. the Shuowen gloss); the actual attestations in Early Zhou have the meaning 'luxuriant' (of bushes, plants) or 'tranquil' (of people). It is hard to distinguish this word etymologically from 黑 *smǝ̄k 'black' (ST *mǝ̄k) q.v. || td. 莫提此事 Mò tí cǐ shì . (Chớ nhắc chuyện này.), 阮秉謙: 莫歉人短靠我長 Ruăn Bǐng-Qiān: 'Mò qián rén duăn kào wǒ cháng.' (Nguyễn Bỉnh-Khiêm: 'Mựa chê người vắn cậy ta dài.') ] **** , do not, is not, can not, there is none who, (grammatical negative demonstrative), Also:, large, somber, dark, tranquil, luxuriant, family surname of Chinese origin,   {ID453067116  -   6/3/2019 3:28:58 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.