Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) mạt, (2) cuối 末 mò (mạt) [ Viet. hđ. 'cuối' ® <~ @ {'cuốicùng 最終 zuìzhōng (tốichung) } | QT 末 mò ~ QT 末兒 mòr (mạcnhi) | QT 末 mò < MC mwʌt < OC *mat, *maːd | *OC 末 末 月 末 maːd | PNH: QĐ mut6, Hẹ mat8 | Guangyun: 末 末 莫撥 明 末 末 入聲 一等 合口 桓 山 入十三末 muɑt muɑt muɑt muɑt muɑt mʷɑt mwat mo4 muat muat 木上也無也弱也逺也端也亦姓姓苑云本姓秣氏後去禾又虜三字姓後燕錄襄城公末那樓雷莫撥切二十七 || ZYYY: (1) 末 末 明 蕭豪開一 蕭豪 入聲作去聲 開口呼 mɑu , (2) 末 幕 明 歌戈開 歌戈 入聲作去聲 開口呼 mɔ || Môngcổ âmvận: mwo mwɔ 入聲 ] ** , end, tip, wood chips, saw dust, powder, minor details, Also:, final, last, end, final stage, latter part,   {ID9898  -   4/6/2019 3:29:19 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.