Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
木鱉(1) mộcmiết, (2) tráigấc, (3) quảgấc, (4) gấc 木鱉 mùbiē (mộcmiết) [ Viet. 'quảgấc' ~ 'fahkkhao' <~ ฟักข้าว (Fạkk̄ĥāw) (Thai) || QT 木鱉 mùbiē ~ QT 木鼈 mùbiē (mộcbiệt, mộcmiết) | QT 木 mù < MC muk < OC *mho:k || QT 鱉 (鼈, 虌) biē (miết, biết, tiệt) < MC pjet < OC *pet || QT 果 guǒ < MC kwʌ < OC *kʷajʔ || Wikipedia: 木鳖果(學名:Momordica cochinchinensis),又名木虌子、木鳖子,是一種葫蘆科苦瓜屬的草本植物。种子扁形有甲魚(鱉)的模樣,又像用木頭製成,所以被稱為木鳖果。多野生,也有栽培;产于中国广东、广西,台湾等地,也產於越南以及週邊國家。2003年12月30日,美國農業部(USDA)在其官方網站上面公佈了木鱉果的研究結果,同時在“Journal of Agricultural and Food Chemistry”(農業與食品化學雜志)學術雜誌上,第52卷,P.274-279頁,發表了題爲“Fatty Acid and Carotenoid Composition of Gac (Momordica cochinchinensis Spreng) Fruit”(木鱉果中脂肪酸和類胡蘿蔔素含量)學術研究報告(作者Ishida)。該研究報告指出木鱉果是迄今發現的類胡蘿蔔素含量最豐富的水果,其中番茄紅素含量是番茄的76倍,β胡蘿蔔素含量是胡蘿蔔的15倍,更爲可貴的是在木鱉果中,番茄紅素和β胡蘿蔔素這兩種類胡蘿蔔素都是天然脂性的,同時有相當比例是順式結構的(cis-)。由於在木鱉果中極高含量的順式天然脂性的類胡蘿蔔素,在人體可吸收性遠遠高於在番茄中提取的番茄紅素和在胡蘿蔔中提取的β胡蘿蔔素,使得木鱉果被國外一些媒體成爲 “超級水果”。Ngoài việc sửdụng trong ẩmthực như xôigấc, gấc cònđược sửdụng trong yhọc tại Việtmam. Mànghạt đượcdùng để hỗtrợ điềutrị bệnh khômắt, giúp tăngcường thịlực do nó là nguồn khátốt để bổsung vitamin A dưới dạng carotenoit. Tươngtự, trong yhọc cổtruyền Trunghoa ngườita cũng dùng hạt gấc (Hán-Việt: mộc miết tử, 木鳖子=hạt gấc; mộc miết quả, 木鳖果= trái gấc) cả trong cơ thể lẫn ngoài da. Phântích hóahọc của quảgấc chothấy nó có hàmlượng cao của mộtsố chất dinhdưỡng thựcvật, điều này đã gây chúý cho mộtsố họcgiả Nhậtbản và phươngTây. ] , gac, baby jackfruit, spiny bitter gourd, sweet courd, Cochinchin courd, Momordica cochinchinensis, Muricia cochinchinensis, Muricia mixta,   {ID453109344  -   11/13/2018 3:56:35 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.