Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) mính, (2) mèm 酩 míng (mính) [ Vh @ QT 酩 míng ~ ht. QT 名 míng < MC mjiajŋ < OC *mɛjŋ | Shuowen: 酩酊,醉也。从酉名聲。莫迥切 | Kangxi: 【唐韻】莫迥切【集韻】【韻會】母迥切,𠀤音茗。【鄴中註】寒食爲醴酩,又煑粳米及麥爲酩。【前漢·鼂錯傳】食肉而飮酩。 【集韻】或作佲、𠋶。通作茗。|| td. Cao Bá Quát 高伯适 Gāo Bókuò : 酩酊歸來不用扶. Míngdìng guīlái bùyòng fú. (Mínhđính quylai bấtdụng phù.) Saymèm vềlại chẳngcần đỡ. ] , being dead drunk, drunk, intoxicated, tipsy,   {ID453090289  -   10/7/2019 11:18:37 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.