Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) long, (2) rặng 癃 lóng (long) [ Vh @ QT 癃 lóng ~ ht. QT 隆 lóng < MC lʊŋ < OC *ruŋ | *OC 癃 夅 終 隆 ɡ·ruːŋ | PNH: QĐ lung4 | Tang reonstruction: liung | Kangxi: 《康熙字典·疒部·十二》癃:《唐韻》力中切《集韻》《韻會》《正韻》良中切,𠀤音隆。《說文》罷病也。《正韻》老也。《前漢·高帝紀》年老癃病勿遣。《後漢·光武紀》高年鰥寡孤獨,及篤癃無家屬,貧不能自存者如律。《註》癃,病也。又《正字通》梵言優樓頻螺,此云木瓜癃,胷前有癃如木瓜故。《類篇》或作𤵸。亦作𤸇。| Guangyun: 癃 隆 力中 來 東三 東 平聲 三等 開口 東 通 上平一東 li̯uŋ lĭuŋ liuŋ liuŋ lɨuŋ liuŋ luwŋ long2 liung liung 病也亦作𤸇 || Môngcổ âmvận: 癃 龍 來 東鍾撮 東鍾 陽平 撮口呼 liuŋ ] ** , infirmity, infirm, retention of urine, dysuria, Also:, being unable to walk, bent with age, weakness,   {ID453066106  -   7/2/2019 2:09:57 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.