Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
蓮霧(1) roi, (2) mận, (3) quảroi, (4) quảmận 蓮霧 liánwù (liênvụ) [ Vh @#® QT 蓮霧 liánwù \ Vh @ 蓮 lián ~ 'mận', @ 霧 wù ~ 'roi', 'mận' (hâ.), 'quả' 果 guǒ | QT 蓮 lián < MC ljen < OC *rjan || QT 霧 wù, méng, mèng < MC mu < OC *mhos, *mhoks || Wikipedia: 蓮霧(學名:Syzygium samarangense),新加坡和馬來西亞一帶叫做水蓊,又名天桃,別名輦霧、璉霧、爪哇浦桃、洋蒲桃,是桃金孃科的常綠小喬木。因其果實長得像鈴鐺,亦稱為bell-fruit。原產於馬來群島,在馬來西亞、印尼、菲律賓和台灣普遍栽培,是一種主要生長於熱帶的水果。台灣的蓮霧是17世紀由荷蘭人引進台灣,台灣屏東縣是最有名的產地。Syzygium samarangense: The fruit is a bell-shaped, edible berry, with colors ranging from white, pale green, or green to red, purple, or crimson, to deep purple or even black. ] ** (a reddish pear-shaped fruit), wax apple, bell-fruit, Syzygium samarangense,   {ID453065772  -   4/11/2019 5:32:16 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.