Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
狸 lí (li) [ Vh @ QT 狸 (貍) lí < MC lɨ < OC *rhǝ | *OC 狸 里 之 釐 rɯ 俗 貍 字 | PNH: QT lei4, Hẹ li2 | Tang reconstruction: liə | Kangxi: 《康熙字典·犬部·七》狸:《廣韻》里之切《集韻》陵之切,𠀤音离。《玉篇》似貓。《詩·豳風》取彼狐狸,爲公子裘。《禮·內則》狸去正脊。《左傳·襄十四年》狐狸所居。《莊子·逍遙遊》子獨不見狸狌乎。𤰞身而伏,以𠋫敖者。又《徐無鬼》是狸德也。又《史記·封禪書》狸首者,諸侯之不來者。《註》徐廣曰:狸,一名不來。又《揚子·方言》貔,關西謂之狸。又《史記·封禪書》殺一狸牛,以爲俎豆牢具。◎ 按 註作 犛牛,當與犛通。考證:〔《玉篇》似〈豸芮〉。〕謹照原文〈豸芮〉改貓。| Guangyun: 狸 釐 里之 來 之 之 平聲 三等 開口 之 止 上平七之 li lĭə liə lie lɨ lɨ lɨ li2 li lio 俗 || ZYYY: 狸 黎 來 齊微齊 齊微 陽平 齊齒呼 li || Môngcổ âmvận: li li 平聲 ] **** , yellow weasel, a fox-like animal, fox, racoon dog, wild dog, wild cat,   {ID453065539  -   12/6/2018 5:47:21 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.