Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
癆 láo (lao) [ QT 癆 láo​ < MC lʌw < OC *rhāws | PNH: QĐ lou4, Hẹ lau2 | Shuowen: 朝鮮謂藥毒曰癆。从疒勞聲。郎到切。 清代 段玉裁『說文解字注』 朝鮮謂藥毒曰癆。从𤕫。勞聲。郎到切。二部。郭音𦕼。| Kangxi: 《唐韻》《集韻》𠀤郎到切,勞去聲。 《廣韻》癆痢惡人。《揚子·方言》凡飲藥傅藥而毒,北燕朝鮮之閒謂之癆。《註》癆痢,皆辛螫也。 又《博雅》痛也。 又《集韻》憐蕭切,音聊。又郎刀切,音勞。義𠀤同。 又《正字通》今人以積勞𤸃削爲癆病。 ] , tuberculosis, Also:, consumption,   {ID453065416  -   3/12/2018 10:08:39 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 

Back to VNY2K Homepage
Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.