Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
鸕 lú (lồ) [ Vh @ QT 鸕 lú ~ QT 盧 lú < MC lo < OC *ra: | *OC 鸕 虍 魚 盧 raː | PNH: QĐ lou4 | Tang reconstruction: lo | Kangxi: 《康熙字典·鳥部·十六》鸕:《唐韻》洛乎切《集韻》龍都切,𠀤音盧。《說文》𪈒鷀也。《楊孚異物志》鸕鷀不生卵,旣胎又吐生,多者七八,少者五六,相連而生。詳鷀字註。又《集韻》凌如切,音臚。《爾雅·釋鳥》鸕諸雉。《郭註》未詳。| Guangyun: 鸕 盧 落胡 來 模 模 平聲 一等 開口 模 遇 上平十一模 luo lu lo lo luo luo lɔ lu2 lo lu 鸕鶿 || ZYYY: 盧 盧 來 魚模合 魚模 陽平 合口呼 lu ] ***** , fishing cormorant, cormorant, a large diving bird with a long neck typically breedind on coastal cliffs for its voracious appetite.   {ID453066177  -   6/4/2019 5:51:59 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.