Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) lưu, (2) trôi, (3) liếc, (4) loã, (5) lỏng, (6) lõng, (7) loãng, (8) luồng, (9) nổi 流 líu (lưu) [ Viet. 'trôi' <~ Proto-Vietic /*c-loːj/ | Vh @ QT 流 líu < MC ljəw < OC *ru | *OC 流 流 幽 劉 ru 或爲毓省聲 | PNH: QĐ lau4, Hẹ liu2 | Pt 力求 | Tang reconstruction: *liou || Kangxi: 《康熙字典·水部·六》流:〔古文〕㳅《唐韻》《集韻》《韻會》《正韻》𠀤力求切,音留。《說文》水行也。《爾雅·釋言》流,覃也。《疏》謂水之流,必相延及。《詩·大雅》如川之流。又《爾雅·釋詁》流,擇也,求也。《詩·周南》左右流之。又下也。《詩·豳風》七月流火。又流漫無節制也。《禮·樂記》樂勝則流。又《書·禹貢》二百里流。《禮·王制》千里之外曰采,曰流。又放也。《書·舜典》流宥五𠛬。又視不端諦曰流。《左傳·成六年》鄭伯視流而行速。又走也。《戰國策》楚襄王流淹于城陽。《註》謂走而自匿。又《周禮·冬官·玉人註》鼻勺曰流,凡流皆爲龍口。又《前漢·食貨志》朱提銀重八兩爲一流。又《前漢·藝文志》儒家流,道家流,隂陽家流,法家流,墨家流,縱橫家流,雜家流,農家流,小說家流,各有所從出,分九家。又流布也。《易·謙卦》地道變盈而流謙。又流轉也。《禮·仲尼燕居》周流無不徧。又《張協·七命》傾罍一朝,流湎千日。《註》齊顏色,均衆寡謂之流。又長流,官名。《顏之推·家訓》名治獄參軍爲長流。又黃流,酒名。《詩·大雅》黃流在中。又雙流,縣名。《廣輿記》屬成都府。又《韻補》叶𣼊如切,音閭。《陸雲詩》樂奏聲哀,言發涕流。唯願君子,德與福俱。又叶力救切,音溜。《博𤣥詩》悠悠建平,皇澤未流。朝選于衆,乃子之授。 | Guangyun: 流 劉 力求 來 尤 尤 平聲 三等 開口 尤 流 下平十八尤 li̯ə̯u lĭəu liu liəu lɨu liu luw liu2 liu liou 演也求也覃也放也≆說文曰水行也 || ZYYY: 流 劉 來 尤侯齊 尤侯 陽平 齊齒呼 liəu || Môngcổ âmvận: liw liw 平聲|| Starostin: to flow; float; flow away. Schuessler (following some commentators) considers 流 in Shi 1 to be a loan for 摎 *r(h)iw 'to look for, seek' - but this is impossible due to rhyme considerations. For initial *r- (not *rh-) in OC cf. the Min forms: Xiamen, Chaozhou, Fuzhou liu2, Jianou liu9, Jianyang lau2, Shaowu lou2. | ¶ l- ~ n-, tr- || td. 流血 líuxuè (loãmáu), 氣流 qìlíu (luồnghơi)] *** , flow, spread, circulate, float, flow away, move, liquid, school, classs, exile, refugee, lead a wandering life, Also:, stare sideways, look for, seek,   {ID5176  -   10/8/2019 11:40:32 PM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.