Back to VNY2K HomepageTRANGNHÀ VNY2K

Từnguyên HánNôm
(haylà TiếngNôm có gốcHán)
(The Etymology of Nôm of Chinese Origin)

漢喃同源辭

Biênsoạn: dchph


Từngữ dướiđây trong kho từvựng HánNôm trên Han-Viet.com đãđược đưavào google.com.

TừnguyênNhững từ, chữ, hoặc âmtiết dướiđây cóthể do từ nầy tạothành.
(1) lư, (2) lều 廬 lú (lư) [ Vh @ QT 廬 lú < MC lo < OC *ra: | *OC 廬 虍 魚 臚 ra | PNH: QĐ lou4, Hẹ lu2 | Tang reconstruction: liu Shuowen: 《广部》廬:寄也。秋冬去,春夏居。从广盧聲。| Kangxi: 《康熙字典·广部·十六》廬:《唐韻》力居切《集韻》《韻會》《正韻》凌如切,𠀤音閭。《說文》寄也。秋冬去,春夏居。《詩·小雅》中田有廬。《箋》中田,田中也。農人作廬焉,以便田事。又《玉篇》屋舍也。《集韻》粗屋總名。《易·剝卦》小人剝廬。《左傳·襄二十三年》則猶有先人之敝廬在,君無所辱命。又𠋫舍也。《周禮·地官》十里有廬,廬有飮食。《註》廬若今野𠋫,徙有庌也。又直宿,舍也。《前漢·金日磾傳》小疾臥廬。《註》殿中所止曰廬。《班固·西都賦》周廬千列。《註》直宿曰廬。又國名。《周語》廬由荆嬀。《註》廬,嬀姓之國,荆嬀,廬女爲荆夫人也。又邑名。《楚語》以王如廬。《註》廬,楚邑。又州名。《隋書·地理志》廬江郡,開皇初改爲廬州。又山名。《廬山記》周威王時,有匡俗廬君,故山取其號。又《正韻》龍都切,音盧。《周禮·冬官考工記》秦無廬。《註》廬讀爲纑,謂矛戟柄竹攢柲。或曰摩䥨之器。又與籚同。《集韻》籚或作廬。 考證:〔《前漢·金日磾傳》小疾臥廬。《註》殿中所正曰廬。〕謹據照原書所正改所止。| Guangyun: 廬 臚 力居 來 魚 魚 平聲 三等 開口 魚 遇 上平九魚 li̯wo lĭo liɔ liɔ lɨʌ liɔ lɨə̆ lv2 lio liv 寄也舎也周禮曰凡國十里有廬廬有飲食亦州名春秋時舒地秦爲合肥縣梁以爲合州隋爲廬州又山名廬山記云周威王時有匡俗廬君故山取其號 || ZYYY: 廬 廬 來 魚模撮 魚模 陽平 撮口呼 liu || Môngcổ âmvận: lÿu ly 平聲 ] **** , straw hut, straw cabin, hut, thatched hut, cottage, Also:, Lu, Lushan, name of a mountain in Hubei Province, China   {ID8926  -   7/5/2019 6:47:55 AM}


Bạn cóthể đánh chữViệt bỏdấu trựctiếp (kiểu VNI, VIQR, hay Telex).


 


Trởvềlại trangnhà VNY2K

Copyrights ©2003, 16. All rights reserved.

Terms and condition of use: This website is a beta version and you agree that you will use it at your own risk. We cannot guarantee all those words translated here are accurate. Please do not use the medical or legal terms defined here for diagnosis of diseases or legal advice. As always your comments and corrections are welcome.